Transport

Det er ennå svært usikkert om M/S Viksfjord også i år kjøre rutebåt innom Svenner i 2020, sjekk nettsidene til  www.Viksfjord.no .  Eller ta kontakt med noen av de lokale tilbyderne av transport.

 

MS Viksfjord

Tlf: 95035751/41467095 eller nettsiden.

LOGO_StavernDykk Stavern Dykkersenter tlf: 928 42 833

Tlf: 95035751/41467095 eller nettsiden.