Transport

Det vil gå rutebåt innom Svenner fra 27.06 til 05.08, se ruteplanen!  Eller ta kontakt med noen av de lokale tilbyderne av transport.

 

MS Viksfjord

Tlf: 95035751/41467095 eller nettsiden.

LOGO_StavernDykk Stavern Dykkersenter tlf: 928 42 833

Tlf: 95035751/41467095 eller nettsiden.