Om Svenner Fyr

Det første fyret fra 1874

 
Dagens fyr fra 1900.

Svenner fyr stasjon ble fredet i 1997 og fyr stasjonen er i dag et kulturminne av nasjonal verdi. 

Skrint jordsmonn og et særdeles hardt klima gir Svenner et særegent, botanisk mangfold. Øy gruppen har stor betydning for trekkende småfugl om våren. Store mengder ærfugl, flere kolonier med sildemåker og gråmåker, svartbakk og fiskemåker hekker på SVenner i April-Juni. Fuglelivet ble fredet i 1935, og fredningen omfatter forbud mot jakt og fjerning av egg.

Det første fyret ble satt i drift 22. oktober 1874, for øvrig samme året som fotballklubben Arsenal ble stiftet.

Selve fyrlykta kom fra Lista. Samtidig bygde man en bolig for fyr-mesteren og hans assistent-familie, Steinhuset. Dette ble oppført av straffanger fra Akershus festning og med stein far Østfold. Disse hadde bygd Torbjørnskjær fyr noen år tidligere. Dagens fyr ble oppført i støpejern i 1900.

Selve fyret ligger på Korpekollen i øygruppa Svenner ca 3,5 nm utenfor Stavern i Larvik kommune. Tårnets høyde er 18,7meter og toppen ligger 40,3 meter over havflaten. Lys-vidden er 17,8 nautiske mil, Selve fyrtårnet er dessverre nå stengt for publikum.

Fyr stasjonen med alle bygninger ble fredet i 1997, av bemannet og hel automatisert i 2002. Fyrlykta ble fra starten tent med olje og i 1961 ble det montert et dieselaggregat i et eget maskin hus på framsiden av selve fyrtårnet, og selve lyskilden ble elektrisk. Dagens fyr-pære er på størrelsen med en frontlyktpære til en bil, men takket være prismer lyser den altså over 17 nm.