Ledige rom

Sesongen 2023

I kystled/ skoleferien :

Mandag 19 juni til og med søndag 20 august.

Leier vi ut rom,      vi har :         2 stk  4 mannsrom    a   1100,-

                                                 2 stk   6 mannsrom    a   1650,-        

 

Utenfor kystled/ skoleferien :  

Vår:    Fredag 28 april  til  fredag 16.juni

Høst:   Mandag 21 august  til  lørdag 30 september

Firma tilstelninger og private arrangementer kan kun holdes utenom skoleferien,

Vi leier da ut  hele steinhuset (20 senger) og vestre naust.

 

April 2023Mai 2023Juni 2023Juli 2023August 2023September 2023
Lørdag01stengtMandag01LedigTorsdag01FULLTLørdag01LedigTirsdag01LedigFredag01FULLT
Søndag02stengtTirsdag02LedigFredag02FULLT 4 sengsrom04 sengsrom:0Lørdag02FULLT
Mandag03stengtOnsdag03LedigLørdag03FULLT 6 sengsrom16 sengsrom:2Søndag03FULLT
Tirsdag04stengtTorsdag04LedigSøndag04LedigSøndag02StengtTorsdag03LedigMandag04Ledig
Onsdag05stengtFredag05LedigMandag05FULLTMandag03FULLT4 sengsrom 1Tirsdag05Ledig
Torsdag06StengtLørdag 06FULLTTirsdag06FULLT4 sengsrom:06 sengsrom:1Onsdag06Ledig
Fredag07StengtSøndag07LedigOnsdag07Ledig6 sengsrom:0Fredag04FULLTTorsdag07Ledig
Lørdag08stengtMandag08LedigTorsdag08FULLTTirsdag04FULLT4 sengsrom:0Fredag08Ledig
Søndag09stengtTirsdag09LedigFredag09FULLT4 sengsrom:06 sengsrom:0Lørdag09FULLT
Mandag10StengtOnsdag10LedigLørdag10FULLT6 sengs rom:0Lørdag05FULLTSøndag10Ledig
Tirsdag11StengtTorsdag11LedigSøndag11LedigOnsdag05FULLT4 sengsrom:0Mandag11Ledig
Onsdag12StengtFredag12LedigMandag12Ledig4 sengsrom:06 sengsrom:0Tirsdag12Ledig
Torsdag13StengtLørdag13FULLTTirsdag13FULLT6 sengsrom:0Søndag06StengtOnsdag13Ledig
Fredag14StengtSøndag14LedigOnsdag14LedigTorsdag06LedigMandag07FULLTTorsdag14FULLT
Lørdag15StengtMandag15LedigTorsdag15FULLT4 sengsrom:04 sengsrom:0Fredag15FULLT
Søndag16StengtTirsdag16LedigFredag16Ledig6 sengsrom:16 sengsrom:0Lørdag16FULLT
Mandag17StengtOnsdag17LedigLørdag17Klargjøring/ DugnadFredag07LedigTirdag08FULLTSøndag17Ledig
Tirsdag18StengtTorsdag18LedigSøndag18Stengt4 sengsrom:04 sengsrom:0Mandag18Ledig
Onsdag19StengtFredag19FULLTMandag19Ledig6 sengsrom:16 sengsrom0Tirsdag19Ledig
Torsdag20StengtLørdag20FULLT4 sengsrom:2Lørdag08FULLTOnsdag09LedigOnsdag20Ledig
Fredag21StengtSøndag21Ledig6 sengsrom:14 sengsrom:04 sengsrom:1Torsdag21Ledig
Lørdag22StengtMandag22LedigTirsdag20Ledig6 sengsrom:06 sengsrom:1Fredag22Ledig
Søndag23StengtTirsdag23Ledig4 sengsrom:2Søndag09StengtTorsdag10LedigLørdag23FULLT
Mandag24StengtOnsdag24Ledig6 sengsrom:1Mandag10FULLT4 sengsrom:1Søndag24Ledig
Tirsdag25StengtTorsdag25FULLTOnsdag21Ledig4 sengsrom:06 sengsrom:1Mandag25Ledig
Onsdag26StengtFredag26Dugnad4 sengsrom:06 sengsrom:0Fredag11LedigTirsdag26Ledig
Torsdag27StengtLørdag27Dugnad6 sengsrom:1Tirsdag11Ledig4 sengsrom:2Onsdag27Ledig
Fredag28LedigSøndag28DugnadTorsdag22Ledig4 sengsrom:06 sengsrom1Torsdag28Ledig
Lørdag29LedigMandag29Dugnad4 sengsrom:16 sengsrom:1Lørdag12LedigFredag29FULLT
Søndag30LedigTirsdag30Ledig6 sengsrom:2Onsdag12FULLT4 sengsrom:0Lørdag30FULLT
Onsdag31FULLTFredag23Ledig4 sengs rom:06 sengsrom:0
4 sengsrom:16 sengsrom:0Søndag13Stengt
6 sengsrom:0Torsdag13LedigMandag14Ledig
Lørdag24FULLT4 sengsrom:04 sengs rom:0
4 sengsrom:06 sengsrom:16 sengsrom2
6 sengsrom:0Fredag14FULLTTirsdag15Ledig
Søndag25Stengt4 sengsrom:04 sengs
6 sengs
rom:
rom:
0
2
4 sengsrom:06 sengsrom:0Onsdag16Ledig
6 sengsrom:0Lørdag15FULLT4 sengsrom:0
Mandag26Ledig4 sengsrom06 sengsrom:2
4 sengsrom:16 sengsrom0Torsdag17Ledig
6 sengsrom:1Søndag
Mandag
16
17
Stengt
FULLT
4 sengsrom:2
Tirsdag27Ledig4 sengsrom:06 sengsrom:2
4 sengs rom:16 sengsrom:0Fredag18FULLT
6 sengsrom:2Tirsdag18FULLT4 sengs
6 sengs
rom:
rom:
0
0
Onsdag28Ledig4 sengs
6 sengs
rom:
rom:
0
0
Lørdag19FULLT
4 sengsrom:1Onsdag19Ledig4 sengsrom:0
6 sengs rom:24 sengsrom:06 sengsrom:0
Torsdag29Ledig6 sengsrom:1Søndag20Stengt
4 sengsrom:2Torsdag20FULLTMandag21Ledig
6 sengsrom14 sengsrom:0Tirsdag22Ledig
Fredag30Ledig6 sengsrom:0Onsdag23Ledig
4 sengsrom1Fredag21FULLTTorsdag24Ledig
6 sengsrom:04 sengsrom:0Fredag25FULLT
6 sengsrom:0Lørdag26FULLT
Lørdag22LedigMandag28Ledig
4 sengs
6 sengs
rom:
rom:
1
0
Tirsdag29Ledig
Søndag23StengtOnsdag30Ledig
Mandag24LedigTorsdag31Ledig
4 sengsrom:1
6 sengsrom:0
Tirsdag25FULLT
4 sengsrom0
6 sengsrom:0
Onsdag26FULLT
4 sengs
6 sengs
rom:
rom:
0
0
Torsdag27Ledig
4 sengsrom:0
6 sengsrom:0
Fredag28Colin Archer
festival
Lørdag29Ledig
4 sengsrom:0
6 sengsrom1
Søndag30Stengt
Mandag31 Ledig
4 sengs rom:2
6 sengsrom:1
Første kolonne fra venstre: Dag - Dato - ledige rom - Dag - Dato osv..
Aktuell måned står på toppen.